722 665 446
Data Privacy
Zpracování osobních údajů
1.Udělujete tímto souhlas společnosti Fitness Club Freedom s.r.o, se sídlem Vinařská 244/1, Hustopeče, 69301 IČ: 27756491 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně soudu v C 56856 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení - e-mail - telefonní číslo
2.Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem identifikace zákazníka, přiřazení permanentky, možnosti rezervace lekcí. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu dvou let.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
4.Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a.Poskytovatel softwaru INSPIRE CZ, s.r.o
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: - vzít souhlas kdykoliv zpět, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
6. Přihlášením a účastí na skupinové lekci klient souhlasí s uveřejněním fotografií pořízených na lekci v rámci propagace.
7. Souhlasem se zasíláním obchodních nabídek dáváte souhlas k zasílání reklamních mailů a nabídek fitcentra. Tento souhlas není povinný!