Jóga
Activity description
Jóga není o fyzických výkonech, ale o ohleduplnosti a laskavosti vůči sobě, svému fyzickému, emociálnímu, energetickému a intelektuálnímu tělu. Slovo jóga znamená „jednota“ a je odvozené ze Sanskrtu ze slova „yuj“, což znamená „to join“ „union“ – spojit, sjednotit. Jóga je vědou správného žití (z anglického „science of right living“) a funguje, pokud ji integrujeme do každodenního života. Jóga pracuje na všech úrovních osobností: fyzické, mentální, emociální, psychické a spirituální. Jóga není filozofie ani náboženství, ale je to VĚDA, jejíž vědecký proces spočívá v systematickém odlupování vrstev – je to volba, jak dát do pořádku VÁŠ ŽIVOT a tento aspekt by měl probíhat ve všech aspektech Vaší existence: ve Vašem domově, ve Vašem těle, ve Vašem jednání a ve Vaší mysli. Jóga je tedy způsob života a její podstatou je sebepozorování, které vede nejen ke zdokonalování jógových pozic, ale i dechu, který zklidňuje emocionální reaktivitu. Uvědomování si dechu začíná nepřetržitým vnímáním toku výdechu a nádechu, kdy každý výdech poskytuje příjemný pocit očisty, zatímco každý nádech nabízí stejně příjemný pocit výživy. Pozornost věnovaná těmto proudům vzduchu vede k rozvoji uvolněného dýchání bez námahy. Benefity jógy: - reguluje hormony a snižuje stres - Zlepšuje koncentraci - zlepšuje flexibilitu - stimuluje metabolismu a podporuje trávení - zlepšuje spánek - zlepšuje kardiovaskulární zdraví - reguluje menstruační cyklus - zlepšuje držení těla - posiluje imunitu - buduje sílu Hatha jóga se používá k označení fyzické části jógy a nejčastější chybou předávanou v dnešním světě jógy je mylná představa, že že slovo „hatha“ je tvořeno kořeny „ha“, což znamená slunce a „tha“, což znamená měsíc a že tento termín byl zvolen proto, aby vyjádřil myšlenku, že se v naší fyzické praxi snažíme integrovat sluneční a měsíční energie. Je to největší a nejčastěji předávaná chyba ve vysvětlení tohoto pojmu ! Doslovný překlad slova „hatha“ naopak znamená „úsilí/sílu/odhodlání/námahu“ a technicky označuje přístup k józe, který začíná námahou nebo fyzickým úsilím – pozicemi / ásanami a postupně se dopracovává k jemnějším praktikám – dechová práce, svalové a energetické „zámky“ určené k vedení energie, zakončené meditací. Druhým významem pojmu „hatha“ je připomenutí, že budeme muset vyvinout úsilí, pokud se budeme chtít ve své praxi posunout. Hatha jóga je tedy odvětví jógy, ve kterém používáme fyzické techniky zahrnující jógové pozice/ásany, práci s dechem, zdravé stravování a další vnější prostředky k vybudování kontroly nad našimi myšlenkami, v rámci vyvážení dualistických aspektů těla a mysli. Vinyasa flow jóga - zdůrazňuje plynulé přechody mezi ásanami a větší flow a po dohodě s pokročilejšími jogíny může být zařazena do jógových lekcí. Jógový styl života zahrnuje vědomý posun v našem celkovém způsobu života, stimuluje tělo a zlepšuje fungování orgánů, zlepšuje fyzické i duševní zdraví, snižuje riziko nemocí, zpomaluje stárnutí a pomáhá udržet aktuální zdravotní potíže pod kontrolou.
List of instructors